Privacy policy nimly

nimly/Easy Access AB (”Vi” ”oss”), org.nr. 559313-2581, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagstiftning på området. Denna policy förklarar hur Vi gör detta i praktiken, samt vilka skyldigheter och rättigheter du har. Denna policy gäller tillsammans med, och i vissa fall utöver de allmänna villkor och eventuellt andra avtal som upprättas mellan nimly och kunder. 

Om du har frågor eller funderingar rörande denna policy, eller övriga frågor rörande integritet i relation till våra produkter ber vi dig kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned i detta dokument.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

I de fall nimly har samlat in dina personuppgifter är nimly personuppgiftsansvariga. Detta gäller exempelvis om du använde nimly web-tjänster eller kontaktar oss för service eller support kopplat till någon produkt eller tjänst vi tillhandahållit. För användande av nimly-applikationer i smarta telefoner är nimly ansvariga för de personuppgifter som vi behöver samla in för att upprätthålla tjänsten och leverera tjänsten. Den information som användaren lägger in ansvarar respektive användare för.

Vilka personuppgifter samlar nimly in?

För att nyttja vissa av nimlys tjänster behöver vi samla in personuppgifter, dessa kan vara bland annat mail-adress, telefon nummer, för- och efternamn, och i vissa fall adress. nimly samlar inte in några känsliga personuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera de tjänster och eller produkter du valt att använda från oss. Vidare behandlas dina personuppgifter i de fall du kontaktar oss för service eller support i anslutning till köp av produkt eller tjänst du köpt av oss. I de fall vi har krav på oss från andra lagrum, så som exempelvis bokföringslagen, i de fall sparar vi uppgifter för att säkerställa att vi inte bryter mot några lagar eller förordningar.

Med vilken laglig grund behandlar vi personuppgifter?

Fullgörande av avtal

När du laddar ned och använder nimlys applikationer för att styra och administrera dina uppkopplade lås ingår du ett avtal med oss, för att vi ska kunna leverera den tjänst du förväntar dig behöver vi behandla ett antal personuppgifter.

Rättslig förpliktelse

För att säkerställa att vi inte bryter, eller riskerar att bryta några lagar kan vi behöva behandla dina personuppgifter, ett exempel på detta är information om köp för att uppfylla bokföringslagen.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som utgångspunkt är det endast vi på nimly som har tillgång till dina personuppgifter. Vi säljer, eller delar inte med oss av dom till utomstående. I vissa undantagsfall behöver en underleverantör till oss ta del av personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer är i de fallen underbiträden och vilka personuppgifter de behöver ta del av, samt vad de får göra med personuppgifterna stipuleras i ett personsuppgiftsbiträdesavtal upprättat mellan nimly och underleverantören. I de fall underbiträden anlitas för att utföra tjänster som regleras i avtal framgår det i avtalen om det finns, och i så fall, vilka dessa underbiträden är.

Överföringar av personuppgifter till länder utanför EU/EES

nimly använder sig i vissa fall av underleverantörer som är baserade i länder utanför EU/EES, i dessa fall sker eventuella överföringar av personuppgifter med hjälp av EU:s Standardavtalsklausuler (SCC), samt med övriga ytterligare säkerhetsåtgärder. I största möjliga mån arbetar Vi för att behålla de personuppgifter vi behandlar inom EU/EES. Vi initierar inga överföringar utan att granska vilka alternativ som finns tillgängliga samt hur vi på bästa sätt kan skydda de personuppgifter vi behandlar.

Hur länge sparar nimly mina personuppgifter?

nimly behandlar som huvudregel dina personuppgifter så länge som ändamålen för insamlingen är giltiga, avtalets löptid, eller den tid vi behöver spara uppgifterna för att leva upp till andra rättsliga förpliktelser och en rimlig tid därefter. De personuppgifter som inte längre har ett tydligt ändamål, eller där ändamålet inte längre är giltigt raderas enligt fastslagna rutiner. nimly sparar information om dig då du köper produkter av oss, denna information kan ligga till grund för marknadsföring från oss, om du invänder mot denna behandling av dina personuppgifter kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i detta dokument. nimly behandlar denna information inom en rimlig tid efter det att du köpt en produkt eller ingått ett avtal med oss.

Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter?

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter nimly behandlar om dig, samt få en kopia på de behandlingarna. Du har även rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade, samt att återkalla ditt samtycke i de fall behandlingen bygger på samtycke. nimly kommer att rätta, leverera utdrag och korrigera samtycken inom rimlig tid från det att en begäran inkommer. nimly medger ett kostnadsfritt registerutdrag per år och registrerad individ.

Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor, Integritetskyddsmyndigheten (www.imy.se) med frågor eller funderingar rörande denna integritetspolicy, eller dataskydds- och integritetsfrågor i allmänhet. 

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur våra kunder använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa en bättre hemsida.

Ändringar i denna policy

nimly förbehåller sig rätten att ändra i denna policy vid eventuella ändringar informeras du genom denna webplats i god tid innan ändringar sker. 

Kontaktuppgifter

För frågor rörande integritet, dataskydd eller övrig behandling av personuppgifter kontakta nimly dataskyddsombud genom privacy@nimly.io.